Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และความเชื่อถือที่สูงสุดในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ของเรา. เราทำงานอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่คุณไว้วางใจเกี่ยวกับตัวคุณและการประสานงานกับเราจะได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม.

  1. การเก็บรวบรวมข้อมูล: เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเราเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานและการพัฒนาบริการของเรา. เราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการของเราโดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ.
  2. การใช้ข้อมูล: เราจะใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณเพื่อให้บริการและปรับปรุงประสบการณ์ของคุณในการใช้บริการของเรา. เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดต่อกับคุณเกี่ยวกับการปรับปรุง,การแก้ไขปัญหา,การตอบสนองต่อคำถามหรือคำขอ,และการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา.
  3. การเปิดเผยข้อมูล: เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อจำเป็นตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำร้องขอจากหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ.
  4. ความปลอดภัย: เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม,ไม่มีวิธีการที่ปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ และเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ต การใช้บริการของเราจึงเป็นความรับผิดชอบของคุณในเรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต